Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice pořádá

 

dne 19. dubna 2017

IV. Mezinárodní konferenci KVALITA A JEJÍ PERSPEKTIVY

 

Mezinárodní konference je určena pro akademické pracovníky a odborníky z praxe působící v oblasti zdravotnictví nebo v sociální sféře a pro studenty nelékařských zdravotnických oborů.

Účastníci se musí zaregistrovat.
 
 
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina

Výstupem z mezinárodní konference bude recenzovaný plnotextový sborník na CD s přiděleným ISBN.

Pořadatelé budou usilovat o zařazení plnotextového sborníku do databáze EBSCOhost.

Konference je ohodnocena kredity pro nelékařská zdravotnická povolání.
 
 
 
dne 20. dubna 2017

XII. Celostátní studentskou vědeckou konferenci

bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů

 

 
 
 
 
Stránky připravujeme.