Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice pořádá:

III. Mezinárodní konferenci KVALITA A JEJÍ PERSPEKTIVY

s podtitulem PÉČE O PSYCHIKU VE ZDRAVÍ A NEMOCI

středa 20. dubna 2016

 

Registrace: 8.00 -  9.00 hod.

Odborný program: 9.00 - 16.00 hod.

Mezinárodní konference je určena pro akademické pracovníky a odborníky z praxe působící v oblasti zdravotnictví nebo v sociální sféře a pro studenty nelékařských zdravotnických oborů.

Účastníci se musí zaregistrovat.
 
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina

Výstupem z mezinárodní konference bude recenzovaný plnotextový sborník na CD s přiděleným ISBN.

Pořadatelé budou usilovat o zařazení plnotextového sborníku do databáze EBSCOhost.

Konference je ohodnocena kredity pro nelékařská zdravotnická povolání.

 

 

XI. Celostátní studentskou vědeckou konferenci

bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů

čtvrtek 21. dubna 2016

 

Registrace: 8.00 -  9.00 hod.

Odborný program: 9.00 - 16.00 hod.

Studentská konference je určena pro studenty 2. a 3. ročníků bakalářského studia oborů Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Zdravotně‑sociální pracovník a studenty navazujících magisterských studijních programů v oblasti ošetřovatelství a porodní asistence.

Pasivně se mohou zúčastnit studenti nelékařských zdravotnických oborů, akademičtí pracovníci z oblasti zdravotnictví nebo sociální sféry a odborníci z praxe.
 
Účastníci se musí zaregistrovat.
 
Jednací jazyk: čeština, slovenština.

Výstupem z celostátní studentské konference bude abstrakt.

Konference není ohodnocena kredity pro nelékařská zdravotnická povolání.