Konference

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice každoročně připravuje kalendář konferencí a seminářů, na kterých se podílí organizačně, ale především aktivní účastí akademických pracovníků.
 
Navíc fakulta organizuje mezinárodní konferenci Kvalita a její perspektivy. Výstupem je plnotextový sborník, který fakulta pravidelně evaluuje ve vědeckých databázích. Dále fakulta pořádá studentskou vědeckou konferenci, a to nejen fakultní kolo, ale i kolo celostátní pro studenty Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a pro studenty dalších vysokých škol.Výstupem tohoto celostátního kola je recenzovaný sborník abstrakt.
 
Studenti i akademičtí pracovníci fakulty se navíc aktivně účastní dalších konferencí v rámci České republiky i v zahraničí, kde prezentují svoje výstupy.
 
Informace o těchto akcích jsou v příslušném odkazu na této stránce.
 
Semináře a konference, jejichž hlavním organizátorem je Pardubická nemocnice, jsou k nahlédnutí zde.
 
Doplňující informace o klinikách a o odborných akcích jednotlivých klinik jsou na následujících odkazech:
 
Chirurgická klinika
 
Interní klinika
 
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
 
Neurologická klinika