Důležitá data

Dny otevřených dveří: 10. 12. 2016, od 10,00 hod. a 19. 1. 2017 od 15,30 hod.
Místo: Fakulta zdravotnických studií v areálu SZŠ Pardubice, ul. Průmyslová 395, Pardubice
  • Program: vždy na začátku představení fakulty a informace o studiu, prohlídka budovy, odborných laboratoří a kolejí. Pro zájemce budou k dispozici informační letáky, studijní plány, možnost zakoupení tiskopisu přihlášky ke studiu.
Uzávěrky přihlášek:
  • pro bakalářské programy: 29. 2. 2016
  • pro navazující magisterské programy: 29. 2. 2016 (pro navazující magisterský obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech: 15. 4. 2016)
  • pro doktorské programy: 31. 5. 2016
Data přijímacích zkoušek:
  • do bakalářských programů: 1. 6. 2016
  • do navazujících magisterských programů: 25 5. 2016
  • do doktorského studijního programu: 16. 6. 2016 (studijní program Ošetřovatelství, Pardubice)
Podrobné informace o kritériích přijetí do jednotlivých studijních programů/oborů a přijímacím řízení 2016/2017 naleznete ve směrnicích pro bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy.