Doporučená literatura k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studia Ošetřovatelství

 

Psychologie:

1.         Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., Nolen-Hoeksema, S.:

Psychologie. Praha, Portál 2004, 776 s.

2.         Říčan, P.:  Cesta životem. Praha, Portál 2004, 390 s.

3.         Piaget, J., Inhelderová, B.: Psychologie dítěte. Praha, Portál 2004, 144 s.

4.         Křivohlavý, J.: Pozitivní psychologie. Praha, Portál 2004, 200 s.

5.         Matějček, Z.: Psychologické eseje (z konce kariéry). Praha, Karolinum 2004, 210 s.

6.         Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2004, 200 s.

7.         Nakonečný M.: Úvod do psychologie. Praha, Academia 2004, 508 s.

8.         Křivohlavý, J.: Psychologie nemoci. Praha, Grada 2002, 200 s.

9.         Langmeier, J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha Grada 1998, 344 s.

10.       Bartošíková, I., Jičínský, V. a kol.: Kapitoly z psychologie pro zdravotnické

pracovníky. Brno, IDVPZ 2000, 203 s.

11.       Čechová, V., Mellanová, A., Rozsypalová, M.: Speciální psychologie.

Brno, IDVPZ 1999, 173 s.

12.       Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Praha, Portál 2000, 522 s.

13.       Čížková, J.: Poznávání duševního života člověka. Olomouc, UP 1997, 106 s.

14.       Jobánková, H., Rouchal, H., Hájková, J.: Vybrané problémy zdravotnické

 

Chirurgie:

1.         Zeman, M. a kol.: Chirurgická propedeutika. 2. vyd. Praha, Grada 2000, 520 s.

2.         Hoch, J., Lefler, J.: Speciální chirurgie. Praha, Maxdorf 2001, 224 s.

 

Vnitřní lékařství:

1.         Kolář, J., et al.: Kardiologie pro sestry intenzívní péče (2. rozšířené vydání). Praha, Akcenta 1995.

2.         Adams, B., et al.: Sestra a akutní stavy od A do Z. Praha, Grada Publishing, 1999.

3.         Klener, P., et al.: Vnitřní lékařství. Praha, Galén 1999.

 

Ošetřovatelství:

1.         Nejedlá, M., Svobodová, H., Šafránková, A. Ošetřovatelství III/1. 1.vyd. Praha: Informatorium 2004. ISBN 80-7333-030-X

2.         Nejedlá, M., Svobodová, H., Šafránková, A. Ošetřovatelství III/2. 1.vyd. Praha: Informatorium 2004. ISBN 80-7333-030-X

3.         Nejedlá, M., Svobodová, H., Šafránková, A. Ošetřovatelství IV/1. 1.vyd. Praha: Informatorium 2004. ISBN 80-7333-032-6

4.         Mikšová, Z., Froňková, M., Zajíčková, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče I. 1.vyd. Valašské Meziříčí: Nalios 2002.

5.         Mikšová, Z., Froňková, M., Zajíčková, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. 1.vyd. Valašské Meziříčí: Nalios 2002.

6.         Mikšová, Z.,Hernová, R., Zajíčková, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče III. 1.vyd. Valašské Meziříčí: Nalios 2002.

7.         Mikšová, Z., Froňková, M., Zajíčková, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče IV. 1.vyd. Valašské Meziříčí: Nalios 2003.

8.         Mikšová, Z., Froňková, M., Zajíčková, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče V. 1.vyd. Valašské Meziříčí: Nalios 2003.

9.         Kozierová, B., Erbová, G., Olivierová, R. Ošetrovatelstvo 1. vyd. Martin: Osveta 1995. ISBN 80-217-0528-6

10.       Kozierová, B., Erbová, G., Olivierová, R. Ošetrovatelstvo 2. vyd. Martin: Osveta 1995. ISBN 80-217-0528-0