Doporučená literatura k přijímacímu řízení do navazujícího studijního programu Specializace ve zdravotnictví studijní obor Perioperační péče

Psychologie:
 1. Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., Nolen-Hoeksema, S.: Psychologie. Praha, Portál 2004, 776 s.
 2. Říčan, P.: Cesta životem. Praha, Portál 2004, 390 s.
 3. Piaget, J., Inhelderová, B.: Psychologie dítěte. Praha, Portál 2004, 144 s.
 4. Křivohlavý, J.: Pozitivní psychologie. Praha, Portál 2004, 200 s.
 5. Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2004, 200 s.
 6. Nakonečný M.: Úvod do psychologie. Praha, Academia 2004, 508 s.
 7. Křivohlavý, J.: Psychologie nemoci. Praha, Grada 2002, 200 s.
 8. Bartošíková, I., Jičínský, V. a kol.: Kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. Brno, IDVPZ 2000, 203 s.
 9. Čechová, V., Mellanová, A., Rozsypalová, M.: Speciální psychologie. Brno, IDVPZ 1999, 173 s.
 10. Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Praha, Portál 2000, 522 s.
 11. Čížková, J.: Poznávání duševního života člověka. Olomouc, UP 1997, 106 s.
 
Porodní asistence
1.    Nejedlá, M., Svobodová, H., Šafránková, A. Ošetřovatelství III/1. 1.vyd. Praha: Informatorium 2004. ISBN 80-7333-030-X
2.    Nejedlá, M., Svobodová, H., Šafránková, A. Ošetřovatelství III/2. 1.vyd. Praha: Informatorium 2004. ISBN 80-7333-030-X
3.    Nejedlá, M., Svobodová, H., Šafránková, A. Ošetřovatelství IV/1. 1.vyd. Praha: Informatorium 2004. ISBN 80-7333-032-6
4.    Mikšová, Z., Froňková, M., Zajíčková, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče I. 1.vyd. Valašské Meziříčí: Nalios 2002.
5.    Mikšová, Z., Froňková, M., Zajíčková, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. 1.vyd. Valašské Meziříčí: Nalios 2002.
6.    Mikšová, Z., Hernová, R., Zajíčková, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče III. 1.vyd. Valašské Meziříčí: Nalios 2002.
7.    Mikšová, Z., Froňková, M., Zajíčková, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče IV. 1.vyd. Valašské Meziříčí: Nalios 2003.
8.    Mikšová, Z., Froňková, M., Zajíčková, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče V. 1.vyd. Valašské Meziříčí: Nalios 2003.
 
Klinické předměty (gynekologie, porodnictví, neonatologie)
 1. Čech, E. a kol. Porodnictví. 2.vyd. Praha : Grada Publishing, 2006, 546 s.
 2. Hájek, Z. a kol. Rizikové a patologické těhotenství. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2004.
 3. Roztočil, A. a kol. Moderní porodnictví. Praha : Grada Publishing, 2008, 400 s.
 4. Mašata, J., Jedličková, A. Infekce v gynekologii. 1. vyd. Praha : Maxdorf, 2006, 154 s.
 5. Rob, L.; Martan, A.; Cittebart, K. a kol. Gynekologie. Praha : Galén, 2008.
 6. Motlík, K.; Živný, J. Patologie v ženském lékařství. Praha : Grada Publishing, 2001.
 7. Skalická, H. a kol. Předoperační vyšetření. Praha : Grada Publishing, 2007.