Doktorské programy

Pro akademický rok 2017/2018 nejsou již do doktorských studijních programů přijímáni noví studenti .

 

Studijní program:        Specializace ve zdravotnictví (P 5345)

Studijní obor:               Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů 5345V025)

Studijní program je realizován pouze na dostudování stávajících studentů!

Vzdělávací a profesní cíle studijního oboru:

Cílem studijního oboru je výchova kvalifikovaných odborníků pro vědecko-výzkumnou práci orientovanou na zdravotně sociální problematiku. Absolvent je schopen provádět vědecko-výzkumnou činnost v oblastech prevence úrazů, prevence civilizačních chorob a sociálně patologických stavů, prevence násilí a zneužívání. Provádět výzkum a aktivně se podílet na humanitární činnosti v rozvojových zemích a na dalších zdravotních a sociálně preventivních programech. Úspěšné ukončení studia dává absolventům široký systémový základ pro výzkum ve zdravotně-sociální oblasti.

Program/obor byl akreditován jako společný studijní program/obor s Fakultou zdravotně-sociální Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

 Studijní program:          Ošetřovatelství (P 5341)

Studijní obor:                 Ošetřovatelství  5341V999

Studijní program je realizován pouze na dostudování stávajících studentů!

Vzdělávací a profesní cíle studijního programu:

Cílem studijního programu je výchova kvalifikovaných odborníků pro vědecko-výzkumnou práci orientovanou na ošetřovatelství. Absolvent je schopen řídit a poskytovat ošetřovatelskou péči. Provádět změny a rozhodovat s cílem udržet a zvyšovat kvalitu ošetřovatelské péče. Provádět vědecko-výzkumnou činnost zaměřenou na evaluaci ošetřovatelského procesu, měření, hodnocení ošetřovatelských problémů, postupů s cílem zlepšení systému poskytované ošetřovatelské péče zaměřené na zlepšení zdraví populace v komunitě a kultuře. Úspěšné ukončení studia dává absolventům široký systémový základ pro výzkum v ošetřovatelství.

Program byl akreditován jako společný studijní program s Fakultou zdravotně-sociální Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.