Platba za výuku

 

Cena za teoretickou část je 16.000,- Kč.
 
Celková částka za teoretickou část bude rozdělena do dvou plateb, vždy v polovině kurzu.
Poplatek se poukazuje na účet Univerzity Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice.
Název a sídlo peněžního ústavu: KB Pardubice číslo účtu: 37030561/0100,
konstatní symbol: 7014045,
variabilní symbol: rodné číslo u jednotlivce nebo IČO vysílající organizace.
 
V případě požadavku vystavení faktury potřebujeme znát fakturační údaje organizace.
 
Základní identifikační údaje - fakturační adresa:
Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice
IČ: 00216275
DIČ: CZ00216275
 
Poplatek je nevratný.       
 
Platbu za praktickou část bude student hradit před zahájením plánované praktické části výuky na účet uvedených akreditovaných pracovišť.
Informace o platbě za praktickou část podávají akreditovaná pracoviště.
Praxi na smluvních pracovištích je nutné si domluvit individuálně.
 
Kontakty:
Nemocnice pardubického kraje
Pardubická nemocnice
Mgr. Alena Němečková
e-mail: alena.nemeckova@nemocnice-pardubice.cz
Telefon: 466 011 305
 
Dětské centrum Veská
Vedoucí sestra Bc. Ivona Truncová
e-mail: vrchni@dcveska.cz
Telefon: 466 934 001
 
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Hlavní sestra Mgr. Jaroslava Knížková
e-mail: jknizkova@plhb.cz
Telefon: 602 645 928, 569 478 151
 
Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Věra Hvížďalová
Štrossova 964, Pardubice
Telefon: 466 611 796