Časový harmonogram výuky

Informace ke specializačnímu vzdělávacímu programu
 
Ošetřovatelská péče v pediatrii
Dětská sestra
 
 
 
Název vzdělávacího programu
 
Ošetřovatelská péče v pediatrii
Zaměření vzdělávacího programu
Dětská sestra
Určení
Určeno pro studijní obor Všeobecná sestra
Řádná délka vzdělávacího programu
12 měsíců
Předpokládaný termín pro zahájení studia
Kurz bude zahájen při naplnění min. kapacity 10 osob
Celkový počet hodin studia
 
560 hodin teoretické a praktické výuky (praktická výuka tvoří 50 %)
Minimální povinný počet hodin praxe v akreditovaném zařízení
 
Pracoviště pro praktickou část
 
80 hodin
 
Nemocnice pardubického kraje, a.s.
 
 
 
 
Pardubická nemocnice – Dětské oddělení, Oddělení dětské chirurgie
 
Dětské centrum Veská
 
Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Věra Hvížďalová, Pardubice
 
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod,
Dětské oddělení
 
 
Počet povinných modulů
4
Počet kreditů
179
Dosažená způsobilost
(zákon č. 96/2004 Sb., § 57)
Specializovaná
Způsob ukončení studia
(zákon č. 96/2004 Sb., § 60)
Atestační zkouška
Doklad o absolvování
(zákon č.96/2004 Sb., §60)
Diplom o specializaci
Označení specialisty (nařízení vlády č. 31/2010 Sb.)
Dětská sestra
Garant specializačního vzdělávacího programu
Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
 
Cena za teoretickou část
 
16 000 Kč (bude rozloženo do 2 plateb).
Cena za praktickou část
 
 
 
 
 
Informace o platbě za praktickou část podají akreditovaná pracoviště. Praxi na smluvních pracovištích je nutné si domluvit individuálně. Více viz informace Platba za výuku.
 
 
 
 
Podávání přihlášek
 
Uchazeč/ka musí zaslat přihlášku na Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, podrobné informace a formuláře ke stažení jsou zde.
V přihlášce uchazeč/ka doplní, že má zájem o studium akreditovaném zařízení Univerzita Pardubice.
 
 
Charakteristika specializačního vzdělávacího program
 
Cíl specializačního vzdělávacího programu
 
Cílem specializačního vzdělávacího programu Ošetřovatelská péče v pediatrii, dětská sestra, je připravit všeobecné sestry pro poskytování specializované ošetřovatelské péče v rozsahu vědomostí o dovedností odpovídajícím požadavkům specializované způsobilosti podle § 57 vyhlášky č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
 
 
Podmínky specializačního vzdělávacího programu
 
V průběhu vzdělávacího programu musí student absolvovat povinný počet hodin teoretického a praktického vyučování v jednotlivých modulech. Započítávání omluvených absencí stanovuje § 56 zákona č. 96/2004 Sb. (15% omluvená absence z celkového počtu hodin praktického vyučování a omluvená absence z hodin teoretického vyučování). Podmínkou pro ukončení každého modulu je splnění zápočtů a zkoušek z jednotlivých předmětů a získání stanoveného počtu kreditů.
 
Po úspěšném absolvování všech povinných modulů student vykoná atestační zkoušku před oborovou atestační komisí podle § 60 zákona č. 96/2004 Sb. a MZ ČR vydá absolventům vzdělávacího programu, kteří úspěšně vykonali atestaci, diplom o specializaci v příslušném oboru.
 
 
Charakteristika obsahových složek
 
Obsah specializačního vzdělávacího programu vychází z dokumentu MZ ČR „Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII“.
Vzdělávací program je koncipován modulovým způsobem se stanoveným počtem kreditů. Zahrnuje 1 modul základní a 3 moduly odborné. Všechny 4 moduly jsou povinné.
 
Obsah specializačního vzdělávacího programu:
 
Základní modul – Organizační a metodické vedení ošetřovatelské péče
 
5 dnů teorie (40 hodin)
počet kreditů: 20
 
Předměty: Vzdělávání dospělých Edukace, Základy práva a managementu v ošetřovatelství, Interpersonální dovednosti specialistky v ošetřovatelské péči, Průzkumné a výzkumné šetření v ošetřovatelské péči, Vybraná problematika veřejného zdraví Krizový management ve zdravotnictví, Zahájení a ukončení modulu, školení BOZ PO.
 
Odborný modul 1 – Pediatrie a pediatrická ošetřovatelská péče
 
16 dnů teorie (128 hodin), 20 dnů odborné praxe (160 hodin) na vlastním nebo jiném pracovišti, 5 dnů odborné praxe (40 hodin) na akreditovaném pracovišti.
 
Počet kreditů: 99 (64 teoretická část, 20 praxe, 20 praxe na akreditovaném pracovišti).
 
Předměty: Akutní stavy v pediatrii, Chirurgická problematika v pediatrii, Pediatrie, Vývojová a komunikační specifika u dětí, Sociální pediatrie, Odborná praxe I, Odborná praxe v akreditovaném zařízení II, Zahájení a ukončení modulu BOZ PO.
 
Odborný modul 2 – Dětská a dorostová psychiatrie
 
4 dny teorie (32 hodin), 5 dnů odborné praxe (40 hod) na vlastním nebo jiném pracovišti a 2,5 dne odborné praxe (20 hodin) na pracovišti akreditovaného zařízení poskytující péči v dětské a dorostové psychiatrii.
 
Počet kreditů: 28 (16 teoretická část, 5 praxe, 7 praxe na akreditovaném pracovišti poskytujícím péči v dětské a dorostové psychiatrii).
 
Předměty: Dětská a dorostová psychiatrie, Odborná praxe III, Odborná praxe v akreditovaném zařízení IV, Zahájení a ukončení modulu BOZ PO.
 
 
Odborný modul 3 – Výchovná péče o děti
 
5 dnů teorie (40 hodin), 5 dnů odborné praxe (40 hodin) na vlastním nebo jiném pracovišti a 2,5 dne odborné praxe (20 hodin) na pracovišti akreditovaného zařízení poskytujícím výchovnou péči dětem do 3 let věku.
 
Počet kreditů: 32 (20 teoretická část, 5 praxe, 7 praxe na akreditovaném pracovišti poskytujícím výchovnou péči dětem do 3 let věku.
 
Předměty: Pedagogika a didaktika, Výchovná péče, Odborná praxe V., Odborná praxe v akreditovaném zařízení VI., Zahájení a ukončení modulu, BOZ PO.
 
 
Všechny moduly ve specializačním vzdělávacím programu jsou povinné. Složení předmětů v jednotlivých modulech respektuje požadavky MZ ČR a vychází z dokumentu MZ ČR „Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII“.