Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
ve spolupráci s NPK, a.s., Pardubickou nemocnicí
pořádá vzdělávací kurz certifikovaný MZ ČR
 
Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty
 

KURZ JE JIŽ NAPLNĚN.
JE MOŽNO SE HLÁSIT POUZE JAKO NÁHRADNÍK.

 
CÍLOVÁ SKUPINA
Certifikovaný kurz péče o chronické rány je určen všeobecným sestrám, které pečují o pacienty/klienty s chronickými ranami a defekty a které jsou způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu. Tento kurz je součástí celoživotního vzdělávání.
 
CÍL CERTIFIKOVANÉHO KURZU
Získání zvláštní odborné způsobilosti v ošetřovatelské péči u pacientů/klientů s chronickými ranami a defekty včetně prevence.
 
PODMÍNKY K PŘIJETÍ
  • odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry,
  • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru,
  • aktivní zaměstnanecký poměr v příslušném oboru.
 
ČINNOSTI, K NIMŽ ABSOLVENT ZÍSKÁ ZVLÁŠTNÍ ODBORNOU ZPŮSOBILOST
  • zjišťuje, posuzuje a analyzuje potřeby pacientů v jednotlivých fázích vývoje chronické rány a defektu;
  • realizuje a hodnotí poskytovanou specifickou ošetřovatelskou péči u pacientů s chronickými ranami a defekty, preventivní péči a edukační činnost;
  • podílí se na poradenské činnosti a zajištění pečovatelských služeb včetně domácí péče o chronické rány a defekty.
 
 
Úspěšní absolventi kurzu obdrží Certifikát MZČR o absolvování studia s uvedením počtu přidělených kreditů. Certifikát je platný v rámci celé České republiky.
Počet získaných kreditů: 48
 
 
ROZSAH KURZU:
Září - říjen 2017. Celkový rozsah certifikovaného kurzu: 80 hodin, tj. 40 hodin teorie, 40 hodin individuální praxe.
 
HARMONOGRAM STUDIA:
 
Teoretická výuka na Fakultě zdravotnických studií: 1. 9.; 4. 9.; 5. 9.; 16. 10.; 17. 10.
Praktická výuka v Pardubické nemocnici, v Geriatrickém centru, dle individuálního rozpisu.

 

CENA KURZU:

 

Teorie: 3.000 Kč (platba na účet univerzity)
Praxe: 3.000 Kč (platba na účet nemocnice)
Fakturační údaje a podrobné informace týkající se platby obdrží uchazeči e-mailem po zařazení do kurzu.
 
PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Formulář přihlášky pro zařazení do kurzu naleznete zde. K přihlášce je nutné doložit kopii osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru.
 
Vyplněné, potvrzené a podepsané dokumenty zasílejte poštou do 1. 8. 2017 na adresu:
Mgr. Zuzana Červenková
Fakulta zdravotnických studií
Univerzita Pardubice
Průmyslová 395
532 10 Pardubice
 
Počet účastníků pro realizaci kurzu je 12.
Do kurzu budou zařazeni zájemci dle pořadí zaslaných přihlášek.
O zařazení do kurzu budou zájemci informováni e-mailem po 1. 8. 2017.
 
 
KONTAKTY
 Mgr. Zuzana Červenková
Lenka Janáčková
Asistent Katedry klinických oborů
Sekretariát proděkanů a studijního oddělení
Fakulta zdravotnických studií 
Fakulta zdravotnických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Pardubice
Průmyslová 395
Průmyslová 395
532 10 Pardubice
532 10 Pardubice
e-mail: zuzana.cervenkova@upce.cz
e-mail: lenka.janackova@upce.cz
tel.: 466 037 802
tel.: 466 037 728