Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
ve spolupráci s NPK, a.s., Pardubickou nemocnicí
pořádá vzdělávací kurz certifikovaný MZ ČR
 
Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty
 
Kurz je již plně obsazen, je možno se hlásit pouze jako náhradník!
 
 
CÍLOVÁ SKUPINA
Certifikovaný kurz péče o chronické rány je určen všeobecným sestrám, které pečují o pacienty/klienty s chronickými ranami a defekty a které jsou způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu. Tento kurz je součástí celoživotního vzdělávání.
 
CÍL CERTIFIKOVANÉHO KURZU
Získání zvláštní odborné způsobilosti v ošetřovatelské péči u pacientů/klientů s chronickými ranami a defekty včetně prevence.
 
PODMÍNKY K PŘIJETÍ
  • odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry,
  • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru,
  • aktivní zaměstnanecký poměr v příslušném oboru.
 
ČINNOSTI, K NIMŽ ABSOLVENT ZÍSKÁ ZVLÁŠTNÍ ODBORNOU ZPŮSOBILOST
  • zjišťuje, posuzuje a analyzuje potřeby pacientů v jednotlivých fázích vývoje chronické rány a defektu;
  • realizuje a hodnotí poskytovanou specifickou ošetřovatelskou péči u pacientů s chronickými ranami a defekty, preventivní péči a edukační činnost;
  • podílí se na poradenské činnosti a zajištění pečovatelských služeb včetně domácí péče o chronické rány a defekty.
 
 
Úspěšní absolventi kurzu obdrží Certifikát MZČR o absolvování studia s uvedením počtu přidělených kreditů. Certifikát je platný v rámci celé České republiky.
Počet získaných kreditů: 48
 
 
ROZSAH KURZU:
Leden – březen 2017. Celkový rozsah certifikovaného kurzu: 80 hodin, tj. 40 hodin teorie, 40 hodin individuální praxe.
 
HARMONOGRAM STUDIA:
Teoretická výuka na Fakultě zdravotnických studií:
30. 1., 31. 1., 1. 2. 2017 
16. 2., 17. 2.2017
10. 3. 2017 závěrečná zkouška
 
Praktická výuka v Pardubické nemocnici, v Geriatrickém centru, 2 + 3 dny individuální praxe:
1. část (2 dny/student): od 2. 2. do 15. 2.2017
2. část (3 dny/student): od 20. 2. do 9. 3.2017
 
 
 CENA KURZU:
Teorie: 3.000 Kč (platba na účet univerzity)
Praxe: 3.000 Kč (platba na účet nemocnice)
Fakturační údaje a podrobné informace týkající se platby obdrží uchazeči e-mailem po zařazení do kurzu.
 
PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Formulář přihlášky pro zařazení do kurzu naleznete zde. K přihlášce je nutné doložit kopii osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru.
 
Vyplněné, potvrzené a podepsané dokumenty zasílejte poštou do 20. 11. 2016 na adresu:
Mgr. Zuzana Červenková
Fakulta zdravotnických studií
Univerzita Pardubice
Průmyslová 395
532 10 Pardubice
 
Počet účastníků pro realizaci kurzu je 12.
Do kurzu budou zařazeni zájemci dle pořadí zaslaných přihlášek.
O zařazení do kurzu budou zájemci informováni e-mailem po 30. 11. 2016.
 
 
KONTAKTY
 Mgr. Zuzana Červenková
Lenka Janáčková
Asistent Katedry klinických oborů
Sekretariát Katedry klinických oborů
Fakulta zdravotnických studií 
Fakulta zdravotnických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Pardubice
Průmyslová 395
Průmyslová 395
532 10 Pardubice
532 10 Pardubice
e-mail: zuzana.cervenkova@upce.cz
e-mail: lenka.janackova@upce.cz
tel.: 466 037 802
tel.: 466 037 524