Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
ve spolupráci s NPK, a.s., Pardubickou nemocnicí
pořádá vzdělávací kurz certifikovaný MZ ČR
 
Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty
 
Kurz je již plně obsazen, je možno se hlásit pouze jako náhradník!
 
 
CÍLOVÁ SKUPINA
Certifikovaný kurz péče o chronické rány je určen všeobecným sestrám, které pečují o pacienty/klienty s chronickými ranami a defekty a které jsou způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu. Tento kurz je součástí celoživotního vzdělávání.
 
CÍL CERTIFIKOVANÉHO KURZU
Získání zvláštní odborné způsobilosti v ošetřovatelské péči u pacientů/klientů s chronickými ranami a defekty včetně prevence.
 
PODMÍNKY K PŘIJETÍ
  • odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry,
  • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru,
  • aktivní zaměstnanecký poměr v příslušném oboru.
 
ČINNOSTI, K NIMŽ ABSOLVENT ZÍSKÁ ZVLÁŠTNÍ ODBORNOU ZPŮSOBILOST
  • zjišťuje, posuzuje a analyzuje potřeby pacientů v jednotlivých fázích vývoje chronické rány a defektu;
  • realizuje a hodnotí poskytovanou specifickou ošetřovatelskou péči u pacientů s chronickými ranami a defekty, preventivní péči a edukační činnost;
  • podílí se na poradenské činnosti a zajištění pečovatelských služeb včetně domácí péče o chronické rány a defekty.
 
 
Úspěšní absolventi kurzu obdrží Certifikát MZČR o absolvování studia s uvedením počtu přidělených kreditů. Certifikát je platný v rámci celé České republiky.
Počet získaných kreditů: 48
 
 
ROZSAH KURZU:
Leden – březen 2017. Celkový rozsah certifikovaného kurzu: 80 hodin, tj. 40 hodin teorie, 40 hodin individuální praxe.
 
HARMONOGRAM STUDIA:
Teoretická výuka na Fakultě zdravotnických studií:
30. 1., 31. 1., 1. 2. 2017 
16. 2., 17. 2.2017
10. 3. 2017 závěrečná zkouška
 
Praktická výuka v Pardubické nemocnici, v Geriatrickém centru, 2 + 3 dny individuální praxe:
1. část (2 dny/student): od 2. 2. do 15. 2.2017
2. část (3 dny/student): od 20. 2. do 9. 3.2017
 
 
 CENA KURZU:
Teorie: 3.000 Kč (platba na účet univerzity)
Praxe: 3.000 Kč (platba na účet nemocnice)
Fakturační údaje a podrobné informace týkající se platby obdrží uchazeči e-mailem po zařazení do kurzu.
 
PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Formulář přihlášky pro zařazení do kurzu naleznete zde. K přihlášce je nutné doložit kopii osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru.
 
Vyplněné, potvrzené a podepsané dokumenty zasílejte poštou do 20. 11. 2016 na adresu:
Mgr. Zuzana Červenková
Fakulta zdravotnických studií
Univerzita Pardubice
Průmyslová 395
532 10 Pardubice
 
Počet účastníků pro realizaci kurzu je 12.
Do kurzu budou zařazeni zájemci dle pořadí zaslaných přihlášek.
O zařazení do kurzu budou zájemci informováni e-mailem po 30. 11. 2016.
 
 
KONTAKTY
 Mgr. Zuzana Červenková
Lenka Janáčková
Asistent Katedry klinických oborů
Sekretariát proděkanů a studijního oddělení
Fakulta zdravotnických studií 
Fakulta zdravotnických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Pardubice
Průmyslová 395
Průmyslová 395
532 10 Pardubice
532 10 Pardubice
e-mail: zuzana.cervenkova@upce.cz
e-mail: lenka.janackova@upce.cz
tel.: 466 037 802
tel.: 466 037 728