Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Krátkodobá studijní stáž na Umea Universitet csm34 Říhová Linda, Mgr. 1-12/2011 PDF
Technické prostředky a přístroje pro výuku nelékařských oborů 16/2/2011/FZS Hlaváčková Eva, Mgr., Ph.D. 1-12/2011
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2011 - Fakulta zdravotnických studií - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2011