Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Příprava nelékařského studijního oboru 321/2006 Pellant Arnošt, prof. MUDr., DrSc. 1-12/2006 PDF
Rozšíření nabídky distanční formy studia v oblasti zdravotnictví ? ošetřovatelství 322/2006 Černý Michal, MUDr. 1-12/2006 PDF
Využití moderních technologií a přístrojové techniky podporující rozvoj studijních programů ošetřovatelství 338/2006 Škvrňáková Jana, Mgr., Ph.D. 1-12/2006 PDF
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2006 - Fakulta zdravotnických studií - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2006