Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Zřízení odborné laboratoře pro praktický nácvik dovedností a kompetencí v oblasti komunikačních, psycho-sociálních a pedagogicko- terapeutických metod a technik FRVS/2013/934 Šándorová Zdenka, PaedDr., Ph.D. 1-12/2013
FRVŠ - projekty řešené v roce 2013 - Fakulta zdravotnických studií - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2013