Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace odborných laboratoří pro výuku chirurgických a onkologických předmětů FRVS/2011/909 Taliánová Magda, PhDr., Ph.D. 1-12/2011
Inovace odborných učeben audiovizuálním vybavením na Fakultě zdravotnických studií FRVS/2011/1252 Holá Jana, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2011
Tvorba studijního předmětu Základy vybraných stimulačních technik FRVS/2011/377 Říhová Linda, Mgr. 1-12/2011
FRVŠ - projekty řešené v roce 2011 - Fakulta zdravotnických studií - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2011