Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace a rozvoj výukového počítačového a audiovizuálního vybavení učeben Fakulty zdravotnických studií FRVS/2010/2253 Holá Jana, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2010
Inovace studijního předmětu: Ošetřovatelská péče o šestinedělku, alternativní metody v porodnictví FRVS/2010/2155 Erbenová Věra, Mgr. 1-12/2010
Zřízení a inovace odborných laboratoří pro praktickou výuku na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice FRVS/2010/2467 Hlaváčková Eva, Mgr., Ph.D. 1-12/2010
FRVŠ - projekty řešené v roce 2010 - Fakulta zdravotnických studií - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2010