Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace laboratoří pro praktickou výuku v nelékařských zdravotnických oborech FRVS/2009/331 Škvrňáková Jana, Mgr., Ph.D. 1-12/2009
FRVŠ - projekty řešené v roce 2009 - Fakulta zdravotnických studií - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2009