Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Rozšíření nabídky vzdělávání školitelek odborné praxe studentek FZS FRVS/2008/1685 Erbenová Věra, Mgr. 1-12/2008
Výuka odborného anglického jazyka pro učitele ošetřovatelství FRVS/2008/1734 Hlaváčková Eva, Mgr., Ph.D. 1-12/2008
FRVŠ - projekty řešené v roce 2008 - Fakulta zdravotnických studií - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2008