Seznam zaměstnanců

Vedoucí katedry
Mgr. Jan Pospíchal
E-mail: Jan.Pospichal@upce.cz
tel.: 466 037 800
Konzultační hodiny: čtvrtek 9 - 11, pátek 10 - 11:30

Sekretářka katedry
Denisa Sucková
E-mail: Denisa.Suckova@upce.cz
tel.: 466 037 541

Chirurgická klinika
Přednosta
doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.
E-mail: Jiri.Siller@upce.cz
tel.:

Zástupce přednosty pro vědeckou a výchovnou činnost
MUDr. Martin Šácha, Ph.D.
E-mail: Martin.Sacha@upce.cz
tel.:

Interní klinika
Přednosta
MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.
E-mail: Petr.Vojtisek@upce.cz
tel.:

Zástupce přednosty pro vědeckou a výchovnou činnost
MUDr. Marek Sychra
E-mail: Marek.Sychra@upce.cz
tel.:

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
Přednosta
MUDr. Jan Vodička, Ph.D.
E-mail: Jan.Vodicka@upce.cz
tel.:

Neurologická klinika

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
E-mail: Edvard.Ehler@upce.cz
tel.:

Zaměstnanci
Profesoři:
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
E-mail: Arnost.Pellant@upce.cz
tel.: 466 037 803, 466 670 410

Docenti:
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
E-mail: Edvard.Ehler@upce.cz
tel.:

doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.
E-mail: Karel.Havlicek@upce.cz
tel.:

doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.
E-mail: Jaroslav.Pilny@upce.cz
tel.:

doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.
E-mail: Jiri.Siller@upce.cz
tel.:

doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc.
E-mail: Jindra.Smejkalova@upce.cz
tel.:

doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
E-mail: Jaroslav.Vanasek@upce.cz
tel.:

Odborní asistenti:
Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
E-mail: Eva.Hlavackova@upce.cz
tel.: 466 037 725, 466 670 410
Konzultační hodiny: pondělí 14.00 - 16.00, pátek 13.00 - 15.00, ostatní po předchozí domluvě

MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.
E-mail: Iveta.Kolarova@upce.cz
tel.:

MUDr. Jan Matějka, Ph.D.
E-mail: Jan.Matejka@upce.cz
tel.:

MUDr. Martin Šácha, Ph.D.
E-mail: Martin.Sacha@upce.cz
tel.:

MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.
E-mail: Petr.Vojtisek@upce.cz
tel.:

MUDr. Jan Vodička, Ph.D.
E-mail: Jan.Vodicka@upce.cz
tel.:

Asistenti:
MUDr. Leona Formanová
E-mail: Leona.Formanova@upce.cz
tel.:

MUDr. Hana Černá
E-mail: Hana.Cerna@upce.cz
tel.:

Mgr. Iveta Černohorská
E-mail: Iveta.Cernohorska@upce.cz
tel.: 466 037 802
Konzultační hodiny: pátek 09:00 - 11:00, po předchozí domluvě

Mgr. Zuzana Červenková
E-mail: Zuzana.Cervenkova@upce.cz
tel.: 466 037 802
Konzultační hodiny: čtvrtek 12:30-14:00, pátek 12:30-14:00, po předchozí domluvě

MUDr. Barbora Doležalová
E-mail: Barbora.Dolezalova@upce.cz
tel.:

Mgr. Linda Nykodýmová
E-mail: Linda.Nykodymova@upce.cz
tel.: 466 037 748
Konzultační hodiny: úterý 13-15, pátek 8-10

Mgr. Jindra Holeková, DiS.
E-mail: Jindra.Holekova@upce.cz
tel.: 466 037 748
Konzultační hodiny: pondělí 11,00- 13,00h, pátek 10,00- 11,30 po domluvě

MUDr. Zuzana Kala Grofová
E-mail: Zuzana.KalaGrofova@upce.cz
tel.:

Bc. Michal Mašek
E-mail: Michal.Masek@upce.cz
tel.: 466 037 748

MUDr. Drahomíra Peřinová
E-mail: Drahomira.Perinova@upce.cz
tel.:

MUDr. Hana Poláková
E-mail: Hana.Polakova@upce.cz
tel.:

Mgr. Martina Rabová
E-mail: Martina.Rabova@upce.cz
tel.:
Konzultační hodiny: středa 9:00 - 12:00, čtvrtek 9:00 - 12:00, po předchozí domluvě
• t.č. MD

Mgr. Patrik Zelinka
E-mail: Patrik.Zelinka@upce.cz
tel.: 466 037 804
Konzultační hodiny: Po předchozí emailové domluvě (většinou ST a ČT)

Mgr. Jana Čumplová
E-mail: Jana.Cumplova@upce.cz
tel.:
Konzultační hodiny: úterý 9:00 - 11:00, středa pouze sudé po předchozí domluvě
• t.č. MD

Externisté
MUDr. Ivo Bureš, geriatrie
MUDr. Vlasta Dostálová, Ph.D., ARO
MUDr. Jose Mauricio Dizon
MUDr. Magdalena Fořtová, ARO
MUDr. Abdulbaset Hafuda, urologie
MUDr. Ivo Jáchym, rehabilitace
MUDr. Petr Knížek, Ph.D., infekční
MUDr. Jan Kolomazník, psychiatrie