Vědecká činnost

Vědecká činnost
 
Vědeckovýzkumná činnost fakulty včetně neurologické kliniky je popsána v záložce Věda a výzkum. Jsou zobrazeny informace o konferencích (spolu)pořádaných neurologickou klinikou i vědeckovýzkumné granty řešené v rámci Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví (IGA MZ). Přehled projektů řešených v rámci Specifického vysokoškolského výzkumu je k dispozici na webových stránkách Univerzity Pardubice: https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/veda/sgs.html.
 
V rámci neurologické kliniky se také podílíme na výzkumné činnosti zejména v oblasti neurověd, spolupracujeme však i na mezioborových výzkumných projektech. Z rozsáhlé výzkumné činnosti v poslední době nutno zmínit zejména následující projekty:
 
NF 6348-3/2000, Imunologická diagnostika autoimunitních neuropatií, spoluřešitel grantu
IGA MZ 4804-3/2005, Ověření měření tlaků v karpálním tunelu při operacích minimálně invazivními technikami, spoluřešitel grantu
IGA MZ: 1A/8667-4, Vyšetření čichu se zaměřením na pracující v chemickém průmyslu, spoluřešitel grantu
IGA MZ: NS10324-3/2009, Vývoj standardu diagnostiky poškození ulnárního nervu, hlavní řešitel grantu
OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost MŠMT: CZ.1.07/2.4.00/12.0046 Vzdělávací síť iktových center, spoluřešitel grantu.
Stanovení diagnostických kritérií pro uznání bolesti zad jako nemoc z povolání (IGA MZ NT 14474).
 
Odborný profil zaměstnanců neurologické kliniky, jejich publikace a zapojení do výzkumných projektů jsou uvedeny na webových stránkách http://www.upce.cz/vvr/lide.html nebo se zobrazí kliknutím na jméno zaměstnance v záložce Personální obsazení kliniky s vazbou na fakultu.