Personální obsazení Intení kliniky

Personální obsazení kliniky s vazbou na fakultu

Interní klinika

 

Přednosta kliniky:

MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.

Zástupce přednosty kliniky pro vědu a výzkum:

MUDr. Marek Sychra

Profesoři:

prof. MUDr. Jiří Kvasnička, CSc.

Vyučující:

MUDr. L´ubomír Bunček

MUDr. Jan Drahoš

MUDr. Jana Kubelková

MUDr. Petr Vyhnálek, Ph.D.