Personální obsazení kliniky

 
Personální obsazení kliniky s vazbou na fakultu

Chirurgická klinika

Přednosta kliniky:

Doc. MUDr. Jiří Šiller Ph.D.

Zástupce přednosty kliniky pro vědu a výzkum:

MUDr. Martin Šácha Ph.D.

Vyučující:

Doc. MUDr. Jiří Šiller Ph.D.,

Doc. MUDr. Karel Havlíček CSc.,

MUDr. Lukáš Sákra Ph.D.,

MUDr. Jiří Matyáš

MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D.