Studentské konference


Komise
Komise:
Úvodní slovo proděkanky Mgr. Jany Škvrňákové, Ph.D.,  pro vnitřní záležitosti a rozvoj
Úvodní slovo proděkanky Mgr. Jany Škvrňákové, Ph.D., pro vnitřní záležitosti a rozvoj:


Prezentace odborníka z praxe doc. PhDr. Mgr. Patricie Dobríkové, Ph.D. et. Ph.D.
Prezentace odborníka z praxe doc. PhDr. Mgr. Patricie Dobríkové, Ph.D. et. Ph.D.:
Oldřich Hošek - student 3. ročníku oboru Všeobecná sestra
Oldřich Hošek - student 3. ročníku oboru Všeobecná sestra :


Bc. Petra Pavlová - studentka 1. ročníku navazujícího magisterského studijního programu Perioperační péče v gynekologii a porodnictví
Bc. Petra Pavlová - studentka 1. ročníku navazujícího magisterského studijního programu Perioperační péče v gynekologii a porodnictví:
Vítězové konference
Vítězové konference: Oldřich Hošek - 1. místo bakalářské studium Bc. Kamila Marková - 1. místo magisterské studium Bc. Helena Moravcová - 2. místo magisterské studium Bc. Jana Pechová - 3. místo magisterské studium


Všichni účastníci konference
Všichni účastníci konference:
Závěrečné slovo Petry Mandysové, MSN, proděkanky pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky
Závěrečné slovo Petry Mandysové, MSN, proděkanky pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky: