VIII. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů