Kontakty - vedení Fakulty zdravotnických studií UPa

děkan
prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
E-mail: Josef.Fusek@upce.cz
tel.: 466 037 724, kancelář: ZD33

proděkan
Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.
E-mail: Jana.Skvrnakova@upce.cz
tel.: 466 037 723, 466 670 313, kancelář: ZD31
Konzultační hodiny: pondělí 13:30 - 15:00, čtvrtek 9:00 - 10:00
• pro studium a vzdělávací činnost

proděkan
Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
E-mail: Eva.Hlavackova@upce.cz
tel.: 466 037 725, 466 670 410, kancelář: ZD42
Konzultační hodiny: pondělí 14.00 - 16.00, pátek 13.00 - 15.00, ostatní po předchozí domluvě
• pro vnitřní a vnější vztahy

proděkan
doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.
E-mail: Jana.Hola@upce.cz
tel.: 466 037 737, kancelář: ZD29
Konzultační hodiny: středa 9 - 10.30, Případně po domluvě
• pro vědu a výzkum

tajemník
Ing. Hana Theer Vítková
E-mail: Hana.TheerVitkova@upce.cz
tel.: 466 037 722, kancelář: ZD