Vedení fakulty

 
 
Děkan:
      prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
      telefon 466 037 724
      e-mail
josef.fusek@upce.cz
 
Proděkanka pro studium a vzdělávací činnost:
      Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.
      telefon 466 037 723
      e-mail
jana.skvrnakova@upce.cz
 
Proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy:
      Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
      telefon 466 037 725
      e-mail eva.hlavackova@upce.cz
 
Proděkanka pro vědu a výzkum
      doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.
      telefon 466 037 737
      e-mail jana.hola@upce.cz
 
Tajemník fakulty:
      Ing. Hana Theer Vítková
      telefon 466 037 722
      e-mail
Hana.TheerVitkova@upce.cz