Disciplinární komise FZS UPa

Předseda
Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.
proděkanka pro studium a vzdělávací činnost Fakulty zdravotnických studií
 
Členové
Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.
vedoucí Katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce
 
doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.
docent Katedry klinických oborů
 
Mgr. Vít Blanař
student 4. ročníku doktorského studijního programu Ošetřovatelství
 
Mgr. Petra Pavlová
studentka 3. ročníku doktorského studijního programu Ošetřovatelství
 
Mgr. Eva Samšeňáková
studentka 2. ročníku doktorského studijního programu Ošetřovatelství