Složení Akademického senátu

 
Předsednictvo Akademického senátu Fakulta zdravotnických studií UPa:
 
Mgr. Vít Blanař - předseda
Mgr. Lucie Chrudimská
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
 
 
Komora akademických pracovníků:
 
Mgr. Lucie Chrudimská Lucie.Chrudimska@upce.cz
PhDr. et Mgr. Ivana Duková Ivana.Dukova@upce.cz
Mgr. Helena Petržílková  Helena.Petrzilkova@upce.cz
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. Arnost.Pellant@upce.cz
doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc. karel.havlicek@nempk.cz
PhDr. Sabina Slavíčková Sabina.Slavickova@upce.cz
 
 
Komora studentů:
 
Mgr. Vít Blanař  (4. DSO) Vit.Blanar@upce.cz
Kristýna Hošková  (2. VS) st46874@student.upce.cz
Cicák Filip (1. VS) st48407@student.upce.cz
 
 
Představení senátorů