Sekretariát

Monika Vodová
Sekretariát děkana Fakulty zdravotnických studií
 
Lenka Janáčková
Sekretářka proděkanů Fakulty zdravotnických studií a studijního oddělení