Materiální svědectví a stopy ghetta Terezín 1941-1945

Spolupráce v rámci projektu „Materiální svědectví a stopy ghetta Terezín 1941-1945“ („Materielle Zeugnisse und Spuren Ghetto Theresienstadt 1941-1945“)

 

Vedení a správa projektu: ing. Uta Fischer, WILDFISCH Berlin

 

Partneři: Vysoká škola výtvarných umění Drážďany (prof. Thomas Danzl);  Univerzita Pardubice Fakulta restaurování, Město Terezín, Iniciativa bývalých vězňů Praha, Památník Terezín,

 

 

Náplň: Dokumentace a restaurátorský průzkum zachovaných materiálních stop ghetta v Terezíně na vybrané referenční ploše - Poterna 3 (jeden ze vstupů do bývalé pevnosti) v Terezíně. Studenti obou vysokých škol provádějí pod vedením akademických pracovníků Vysoké školy výtvarných umění v Drážďanech a Fakulty restaurování Univerzity Pardubice podrobný restaurátorský průzkum. Cílem průzkumu je systematická dokumentace a posouzení současného stavu vybraných ploch Poterny 3 se zaměřením na stopy, které zde zanechali lidé žijící v ghettu v letech 1941 – 1945. Výsledky průzkumu mají sloužit jako jeden z klíčových podkladů pro přípravu konceptu stabilizace a konzervace zkoumaných částí Poterny 3. V první fázi bude prováděn pouze neinvazivní průzkum.