16. ledna 2015, od 10:00 do 16:00
Akademičtí pracovníci ateliérů budou během Dne otevřených dveří k dispozici ke konzultacím nad domácími pracemi.
Informace ke stažení (pdf)
Plánek ke stažení (pdf)
Plánek Den otevřených dveří

Ateliér výtvarné přípravy

vedoucí ateliéru: doc. Tomáš Lahoda, akademický malíř, e-mail: tomas.lahoda@upce.cz
Areál hlavní budovy, velký malířský ateliér,
V ateliéru AVP budou vystaveny ukázky prací studentů - malovaná zátiší temperou, ukázky kopií částí deskových obrazů 13. - 14. stol.  - malované šrafováním technikou vaječné tempery, ukázky kreseb uhlem - prostorových studií, zátiší a studijní kresby sádrových odlitků hlav, ukázky grafických tisků v různých technikách. Průběžně bude probíhat série komentovaných powerpointových prezentací o pracovišti, způsobu práce, rozvoji talentu, úkolech a zadáních, které se v AVP řeší během studia apod.
 

Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů

vedoucí ateliéru: Mgr. et BcA. Radomír Slovik, e-mail: radomir.slovik@upce.cz, telefon: 724 722 438
Piaristická kolej, Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů
Formou posteru bude představena problematika restaurování knihy/knižní vazby, ukázka šití knižního bloku, demonstrace maket historických knižních vazeb, demonstrace doplňování ztrát papírové podložky papírovinou apod.Obsah průběžných přednášek bude zaměřený na práci v ateliéru, popis úkolů řešených studenty, budou podávány informace o participaci na vědeckých projektech a představena vědecká témata, která jsou v současné době v ateliéru řešena. 
 

Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru

vedoucí ateliéru: Josef Čoban, akad. mal., e-mail: josef.coban@upce.cz, telefon 606451131
Piaristická kolej, Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru
Ukázky základních technik restaurování uměleckých děl na papíru předvedou – V. Sochůrek, D. Modráčková – dolévání papírovinou. Na místě budou k dispozici dokumentace restaurovaných děl z Prackova s biblickými výjevy, ukázky restaurovaných děl z Prackova včetně několika před restaurováním, ukázky děl z výtvarné přípravy 3. Ročník SVP – zátiší, nerozpustná kaseinová tempera, klauzury – olejomalby, malby na papírových podložkách. Obsah průběžných přednášek bude zaměřený na práci v ateliéru, popis úkolů řešených studenty, vývoj profese a možnosti uplatnění absolventa. Budou podány informace o participaci na projektech.
 

Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita

vedoucí ateliéru: Mgr. art. Jan Vojtěchovský, e-mail: jan.vojtechovsky@upce.cz 
Piaristická kolej, Ateliér restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita
Představení aktivit ateliéru včetně práce v terénu proběhne na posterech.V rámci konzultací budou uchazeči průběžně seznamováni s činností ateliéru, s požadavky k přijímacímu řízení pro daný obor a možnostmi, které ateliér studentům během studia nabízí.
 

Ateliér restaurování kamene

vedoucí ateliéru:  Mgr.art. Jakub Ďoubal, Ph.D., e-mail: jakub.doubal@upce.cz
Areál hlavní budovy, Ateliér restaurování kamene
Při prohlídce ARK se budou moci návštěvníci seznámit s prostředím ateliéru, s konkrétními historickými díly v různé fázi rozpracovanosti a s použitím různých variant restaurátorských postupů.Zájemcům o studium budou poskytnuty nejenom základní informace o studiu, ale také informace o profilu absolventa, možnostech volby profesního zaměření a možnostech získání příslušných státních licencí i uplatnění absolventů v praxi.
 

Katedra chemické technologie

vedoucí katedry: Ing. Petra Lesniaková, Ph.D., e-mail: Petra.Lesniakova@upce.cz
Areál hlavní budovy, Katedra chemické technologie
V rámci Dne otevřených dveří Fakulty restaurování se zájemci budou moci blíže seznámit s prostory a činností Katedry chemické technologie. Při této příležitosti budou demonstrovány zejména moderní metody průzkumů památek, zahrnující ultrazvukovou transmisi, mobilní rentgen-fluorescenční analýzu, odporové vrtání nebo optickou a elektronovou mikroskopii.
Zájemcům budou poskytnuty podrobné informace o přijímacím řízení a jeho rozsahu. Budou představeny vědecko-výzkumné aktivity KCHT a účast na vědeckých projektech, výsledky výzkumu a jejich aplikace.
 

Katedra humanitních věd

vedoucí katedry:Mgr. Jiří Kaše, e-mail: jiri.kase@upce.cz
Piaristická kolej, Katedra humanitních věd
Zájemcům budou poskytnuty informace o odborné literatuře z příslušných oborů frekventovaných v rámci studijního plánu, především z oblasti dějepisu umění, slovníkové literatury a umělecké topografie. Budou poskytnuty rady, jakým způsobem se připravit na přijímací pohovory.