Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Pilotní projekt hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastnící se Centralizovaného rozvojového projektu na rok 2012 C1 Kupka Tomáš, PhDr. 1-12/2012 PDF
Posílení mezioborového vzdělání studentů restaurátorských, umělecko-historických a přírodovědeckých oborů v oblasti péče o kulturní dědictví. (Mezinárodní konference a publikace) C76 Kupka Tomáš, PhDr. 1-12/2012 PDF
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2012 - Fakulta restaurování - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2012