Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Krátkodobé praktické stáže studentů Fakulty restaurování CSM36 Machačková Lenka, Ing. 1-12/2011 PDF
Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií - Fakulta restaurování 16/2/2011/FR Bayer Karol, Ing. 1-12/2011
Vytvoření specializovaného pracoviště elektronové mikroskopie C46 Bayer Karol, Ing. 1-12/2011 PDF
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2011 - Fakulta restaurování - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2011