Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Modernizace laboratoře Katedry chemické technologie Fakulty restaurování 193/2007/FR Bayer Karol, Ing. 1-12/2007 PDF
Zvyšování odborné a pedagogické úrovně akademických pracovníků - FR 192/2007/FR Novotný Jiří, doc. akad. soch. 1-12/2007 PDF
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2007 - Fakulta restaurování - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2007