Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Příprava navazujícího Mgr. programu Výtvarná umění 323/2006 Benešová Lenka, Ing. 1-12/2006 PDF
Rozvoj programu Výtvarná umění modernizací a inovací přístrojového vybavení 337/2006 Benešová Lenka, Ing. 1-12/2006 PDF
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2006 - Fakulta restaurování - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2006