Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Speciální vybavení pro restaurování papírových artefaktů FRVS/2012/961 Kopecká Veronika, Mgr. art. 1-12/2012
FRVŠ - projekty řešené v roce 2012 - Fakulta restaurování - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2012