Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Čištění laserem ve výuce restaurování památek FRVS/2011/1462 Ďoubal Jakub, Mgr. art., Ph.D. 1-12/2011
Moderní mikro infračervená spektrometrie v restaurování FRVS/2011/609 Hurtová Alena, Ing. 1-12/2011
FRVŠ - projekty řešené v roce 2011 - Fakulta restaurování - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2011