Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace předmětu Techniky restaurování ve čtyřech studijních oborech FRVS/2010/3175 Novotný Jiří, doc. akad. soch. 1-12/2010
FRVŠ - projekty řešené v roce 2010 - Fakulta restaurování - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2010