Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Počítačové centrum pro výuku a zpracování restaurátorské dokumentace FRVS/2009/317 Hurtová Alena, Ing. 1-12/2009
FRVŠ - projekty řešené v roce 2009 - Fakulta restaurování - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2009