Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace systému obrazové analýzy uměleckých objektů infračervenou kamerou FRVS/2007/1864 Černý Adam, BcA. 1-12/2007
FRVŠ - projekty řešené v roce 2007 - Fakulta restaurování - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2007