Fakulta restaurování

Katedra chemické technologie

Jiráskova 3

570 01 Litomyšl

telefon: 466 036 594

fax: 461 612 565