Workshop geopolymery

Workshop na téma využití anorganické tmely (geopolymerů) v restaurátorské praxi
 
Katedra chemické technologie a Ateliér restaurování a konzervace kamene Fakulty restaurování zorganizovaly, ve dnech 23.3.-25.3.2009, workshop na téma geopolymery a jejich využití v restaurátorské praxi. Workshop byl určený především studentům Ateliéru restaurování kamene a probíhal pod vedením Ing. Petra Koutníka a paní Karly Dvořákové z Výzkumného ústavu anorganické chemie, a.s. v Ústí nad Labem.
 
Worshop byl zahájen krátkou přednáškou, na které se prezentovaly průběžné výsledky projektu: „Pokročilé materiály a technologie pro restaurování historických budov.“ Dále pak následovala praktická část, kde studenti měli možnost, pod odborným vedením, si vyzkoušet dusání, odlévání, lepení a modelování těmito materiály.