Složení Umělecké rady Fakulty restaurování

1.   doc. Jaroslav J. Alt, ak. mal.

2.   Ing. Karol Bayer

3.   doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič

4.   prof. PhDr. Petr Fidler

5.   Ing. Petr Justa

6.   Ing. Ivana Kopecká

7.   doc. Ing. Petr Kotlík, CSc.

8.   PhDr. Tomáš Kupka

9.   prof. Boris Kvasnica, akad. mal.

10. prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

11. prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

12. PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc.

13. doc. Jiří Novotný, ak. soch.

14. Ing. Zuzana Slížková, Ph.D.

15. Mgr. Radomír Slovik

16. PhDr. Zdeněk Vácha

17. Univ.- Prof. Johanes Weber