Složení Disciplinární komise Fakulty restaurování

Předseda komise:

Mgr. Jiří Kaše

 

 

 

Členové komise:

MgA. Ivan Kopáčik
BcA. Lukáš Brotánek
BcA. Irena Fortelná