Složení Akademického senátu Fakulty restaurování

Předsednictvo:
MgA. Ivan Kopáčik - předseda senátu
MgA. Pavel Hošek
MgA. Petr Rejman
 
 
Za komoru akademických pracovníků:
Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D.
Mgr. Jiří Kaše
Mgr. Jana Tmejová
 
Za komoru studentů:
Zuzana Auská
BcA. Eva Barbuščáková
BcA. Kateřina Mrověcová Samková