Složení Akademického senátu Fakulty restaurování

Předsednictvo:
MgA. Ivan Kopáčik - předseda senátu
Mgr. Jana Tmejová
BcA. Barbora Vařejková
 
 
Za komoru akademických pracovníků:
MgA. Pavel Hošek
Mgr. Jiří Kaše
doc. Jiří Novotný, ak. soch.
MgA. Petr Rejman
 
 
Za komoru studentů:
BcA. Lukáš Brotánek
BcA. Jana Doležalová