Historie

Myšlenka založení mezioborově pojaté školy restaurování vznikla při diskusích skupiny odborníků v oboru restaurování a konzervace památek, kteří počátkem devadesátých let pracovali na restaurování nástěnných maleb Josefa Váchala v domě tiskaře a vydavatele bibliofilií Josefa Portmana v Litomyšli.

Z tehdejších diskusí vyplynulo, že bude třeba řešit problém vzrůstající poptávky po odbornících v různých oborech restaurování. O tom, že má být škola založena v Litomyšli, nebylo vzhledem k tradicím tohoto města pochyb. Její vznik by ovšem nebyl možný bez osvícené a velkorysé podpory města Litomyšl (které poskytlo morální podporu, budovy, finance na jejich rekonstrukci a podílelo se na dalších investičních akcích) a Okresního úřadu ve Svitavách. Morální podporu poskytl i Památkový ústav v Pardubicích a Státní ústav památkové péče v Praze.

Škola restaurování a konzervačních technik v Litomyšli vznikla v roce 1993 jako pomaturitní tříleté studium a byla zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jejím zřizovatelem byla Nadace Paseka, založená nakladatelem Ladislavem Horáčkem. 

V roce 1996 byla zařazena do sítě vyšších odborných škol MŠMT  ČR. Jako Vyšší odborná škola restaurování         a konzervačních technik získala na podzim 1996 právní subjektivitu v podobě obecně prospěšné společnosti (o.p.s.).

V roce 1999 škola požádala o státní souhlas se zřízením vysoké školy neuniverzitního typu a o akreditaci studijního programu. V akademickém roce 2000-2001 potom na základě uděleného souhlasu a akreditace zahájil výuku Institut restaurování a konverzačních technik, o.p.s.

 V roce 2002 byl akreditován čtvrtý studijní obor Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech.