Mapa toku Labe v okolí Veletova

1/3 bakalářské práce 2009

Restaurovala: Irena Homolová, vedoucí práce: Mgr. art. Veronika Kopecká

Mapa toku Labe v okolí Veletova
- autor neznámý, 1712, 56,7 x 99,8 cm, akvarelová malba na ručním papíru, zadavatel: České muzeum stříbra v Kutné Hoře
 
Stav před restaurováním, přední strana díla
 
Stav před restaurováním, zadní strana díla
 
Detail v bočním razantním osvětlení
 
Zadní strana po odstranění adheziva
 
Zadní strana po sejmutí podlepu
 
Metoda snímání adheziva
 
Detail snímání dokumentu ze zadní strany
 
Dokumenty po restaurování
 
Stav po restaurování, dílo napnuté na panelu