Papírové nástropní tapety ze zámku v Dobřenicích (2011)

PAPÍROVÉ NÁSTROPNÍ TAPETY ZE ZÁMKU V DOBŘENICÍCH

Bakalářská práce 2011

Restaurovala: Martina Goliková, Eliška Sklenářová, vedoucí práce: Mgr. art. Veronika Kopecká

Dvě papírové nástropní tapety ze zámku v Dobřenicích

- autor neznámý, doba vzniku pravděpodobně na přelomu 19. a 20. století, tapeta č. 1:
160 x 154 x 195 cm, tapeta č. 2: 195,5 x 182 x 250 cm, tempera na papíru, zadavatel: Karla Katschnerová, zámek Dobřenice

 

Tapeta 1


Stav před restaurováním, přední strana  díla
Stav před restaurováním, zadní strana díla
Detaily poškození papírové podložky
 
Snímání papírových částí ze zadní strany díla Čištění skvrn skelným vláknem
Kašírování díla na kapu s mezivrstvou japonského papíru Lokální retuš suchým pastelem                               

Tapeta 2

Stav před restaurováním, přední strana díla Stav před restaurováním, zadní strana díla
Detaily poškození papírové podložky
 
Odstraňování sekundárních přemaleb
Celoplošný přelep japonským papírem Snímání zbytků přelepu z japonského papíru

Instalace tapet na původní místo zámku v Dobřenicících