1. ročník

První ročník je z větší části zaměřen na výtvarnou přípravu studentů, která je ukončena klauzurou. Studenti jsou seznámeni s jednotlivými technikami kresby, malby a grafiky. Důraz je kladen zejména na zvládání historických malířských technik a přípravu jejich podkladů.

Studenti prvního ročníku se s restaurováním setkávají až v rámci letní praxe, při které si osvojují základní restaurátorské principy a techniky. Náplní praxe jsou zejména jednodušší restaurátorské úkony a provádění zkoušek jednotlivých procesů.

Letní praxe

 

           

Průzkum paravanů, Státní zámek Valtice 

 

 

 

      

Průzkum divadelních kulis. Sudslava