Novodobá periodika a dokumenty

V průmyslovém 19. století dochází vedle řady dalších i k mnoha změnám v oblasti písemné kultury. Jde především o neustálé snižování kvality materiálové podstaty děl v důsledku jejich masové produkce a o vzrůstající podíl strojové výroby na úkor rukodělného zpracování. Vedle toho se v této době objevují nová média, především fotografie. Vše s sebou nese specifické problémy, které jsou v současnosti jedněmi z hlavních témat oboru restaurování papíru.
 
Aby byli studenti v praxi připraveni pracovat i na dílech z tohoto období, věnují se v posledním ročníku svého studia restaurování novodobých materiálů a objektů z nich. Podle jejich vlastní úzké specializace mají možnost zabývat se i restaurováním fotografických materiálů.