Pergamenová knižní vazba a knižní blok

Jedním z hlavních témat magisterského studia je práce s pergamenem, materiálem hojně používaným i v historické knižní vazbě. Pergamenová knižní vazba je obvykle svou konstrukcí a především díky charakteristickým vlastnostem tohoto materiálu specifickou vazební strukturou, jejíž problematice je věnován první semestr magisterského studia. 
 
Studenti mají za úkol zpracovat faksimilii reálné historické knižní vazby z piaristické knihovny ze sbírek Regionálního muzea v Litomyšli. Cílem cvičení je přiblížit jim funkčnost jednotlivých typologických prvků této vazby a zároveň jim umožnit práci s pokryvovým materiálem, který se při zpracování chová odlišně od v předchozích obdobích častěji používané usně.
 
Zároveň studenti pracují na restaurování odpovídajícího historického objektu, kde jednou ze složek je pergamen. Přestože se může jednat o knižní vazbu, ale i pergamenovou listinu, jde především o uplatnění specifických postupů a technik, které tento materiál, pergamen, vyžaduje.